CTabCtrl::GetItemState

BOOL GetItemSt&ate (int nItem, DWORD dwMaskDWORDamp;dwState) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. W przypadku powodzenia, dwState otrzymuje informacje o stanie.

Parametry

nItem

Od zera numer indeksu elementu, który chcesz pobrać informacje o stanie.

dwMask

Maska określająca, które elementu członkowskiego flagi do zwrotu. Aby zapoznać się z listą wartości, zobacz maski członkiem TCITEM struktury, jak opisano w zestawie SDK platformy.

dwState

Odwołanie do wartości DWORD odbieranie informacji o stanie. Może mieć jedną z następujących wartości:

Wartość Opis
TCIS_BUTTONPRESSED Eleme&nt kontrolny karty jest selected.nbsp;
TCIS_HIGHLIGHTED Element kontrolny karty jest wyróżniona, a karta i tekst są rysowane przy użyciu bieżącego koloru podświetlenia. Podczas korzystania z koloru podświetlenia, będzie to prawda interpolacji, nie kolor symulowany.

Uwagi

Wywoła&nie tej funkcji Państwa do pobrania stanu elementu sterowania kartę zidentyfikowane przez nItem. Elementu członkowskiego jest określony przez członka dwState TCITEM structure.nbsp;

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::SetItemState

Index