CTabCtrl::GetItemCount

int GetItemCount ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba elementów w formancie karty.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania numeru karty w formantu karty.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::GetItem, CTabCtrl::SetItem

Index