CTabCtrl::GetImageList

HIMAGELIST GetImageList ( ) stała;

Wartość zwracany

Uchwyt na liście obrazów formantu karty, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób NULL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać listę obraz skojarzony z formantu karty.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::SetImageList, CImageList

Index