CTabCtrl::GetExtendedStyle

DWORD GetExtendedStyle);

Wartość zwracany

Reprezentuje style rozszerzone obecnie użycia formantu karty. Wartość ta jest kombinacją formantu karty rozszerzone style, zgodnie z opisem w Internetowa Client SDK.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TCM_GETEXTENDEDSTYLE, zgodnie z opisem w Internetowa Client SDK.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::SetExtendedStyle

Index