CTabCtrl::GetCurSel

int GetCurSel ( ) stała;

Wartość zwracany

I&ndeksu wybranej karty, jeśli kończy się pomyślnie ornbsp; -1, jeśli wybrana nie karta.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania aktualnie zaznaczona karta formantu karty.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::SetCurSel, CTabCtrl::GetCurFocus

Index