CTabCtrl::GetCurFocus

int GetCurFocus ( ) stała;

Wartość zwracany

Indeksu tabulatora z bieżącym fokusem.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania indeksu kartę z bieżącym fokusem.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::GetCurSel

Index