CTabCtrl::DeselectAll

void DeselectAll (BOOL fExcludeFocus );

Parametry

fExcludeFocus

Flaga, która określa zakres deselection element. Jeśli ten parametr jest ustawiony na wartość FALSE, wszystkie przyciski karty zostaną zresetowane. Jeśli jest ustawiona na TRUE, następnie wszystkie elementy kartę z wyjątkiem aktualnie zaznaczony będzie można zresetować.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32, TCM_DESELECTALL, zgodnie z opisem w Internetowa Client SDK.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index