CTabCtrl::CTabCtrl

CTabCtrl ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do konstruowania obiektu CTabCtrl.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::Create

Index