CTabCtrl::AdjustRect

nieważne AdjustRect ( BOOL bLarger, LPRECT lpRect );

Parametry

bLarger

Wskazuje, które operacji. Jeśli ten parametr ma wartość TRUE, lpRect Określa prostokąt wyświetlania i odbiera równoważnego prostokąta okna. Jeśli ten parametr ma wartość FALSE, lpRect Określa prostokąt okna i odbiera równoważnego prostokąta wyświetlania.

lpRect

Wskaźnik do struktury RECT , która określa danego prostokąta i odbiera obliczone prostokąt.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do obliczania obszar wyświetlania formantu karty, biorąc pod uwagę prostokąta okna lub obliczyć prostokąt okna, który odpowiada danym wyświetlacz.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::SetItemSize, CTabCtrl::GetItemRect, CTabCtrl::AdjustRect

Index