Członkowie klasy CSyncObject

Budowa

CSyncObject Obiekt CSyncObject.

Metody

Zablokuj Uzyskuje dostęp do obiektu synchronizacji.
Odblokowywanie Uwolnienia dostępu do obiektu synchronizacji.

Atrybuty

operatora uchwyt Uzyskuje dostęp do obiektu synchronizacji.

Omówienie CSyncObject |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index