CSyncObject::Unlock

wirtualny BOOL Unlock () = 0;

wirtualne odblokować BOOL (LONG lCount, LPLONG lpPrevCount = NULL);

Wartość zwracany

Domyślna implementacja zawsze zwraca wartość TRUE.

Parametry

lCount

Nie używane przez Domyślna implementacja.

lpPrevCount

Nie używane przez Domyślna implementacja.

Uwagi

Deklaracja Unlock bez parametrów jest pure virtual function i musi zostać zastąpiona przez wszystkie klasy wywodzące się z CSyncObject. Domyślna implementacja deklaracji z dwa parametry zawsze zwraca wartość TRUE. Ta funkcja nazywa się do uwolnienia dostępu do obiektu synchronizacji własnością wywołującego wątku. Synchronizacja obiektów, takich jak semafory, umożliwiające dostęp więcej niż jeden zasób kontrolowany przewidziana jest deklaracja drugi.

Omówienie CSyncObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index