CSyncObject::operator uchwyt

operatora (dojście) stała;

Wartość zwracany

W przypadku powodzenia, uchwyt obiektu synchronizacji; w przeciwnym razie wartość NULL.

Uwagi

Użyj tego operatora, aby uzyskać uchwyt obiektu CSyncObject . Uchwyt umożliwia wywołanie API Windows bezpośrednio.

Omówienie CSyncObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index