CSyncObject::Lock

wirtualne BOOL Lock (DWORD dwTimeout = INFINITE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dwTimeout

Określa czas oczekiwania na obiekcie synchronizacji mają być dostępne (sygnalizowane). Jeśli NIESKOŃCZONE, Zablokuj będzie czekać aż do obiektu jest sygnalizowane przed zwróceniem.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do uzyskania dostępu do zasobów kontrolowanych przez obiekt synchronizacji. Jeśli obiekt synchronizacji jest sygnalizowane, Zablokuj zwróci pomyślnie i Wątek teraz jest właścicielem obiektu. Jeśli obiekt synchronizacji jest nonsignaled (niedostępne), Zablokuj będzie czekać na obiekt synchronizacji, aby stać się sygnalizowane na liczbę milisekund określoną w parametrze dwTimeOut . Jeśli obiekt synchronizacji nie stają się sygnalizowane w określonym czasie, Zablokuj zwraca błąd.

Omówienie CSyncObject |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index