Operatory porównywania CString

BOOL podmiot gospodarczy == ( Stała CStringamp; s1, Stała CString & s2 );

BOOL podmiot gospod&arczy == ( Stała CStringamp; s1, LPCTSTR s2 );

BOOL podmiot gospod&arczy == ( LPCTSTR s1, Stała CStringamp; s2 );

BOOL podmiot gospodarczy ! = ( Stała CStringamp; s1, Stała CString & s2 );

BOOL podmiot gospod&arczy ! = ( Stała CStringamp; s1, LPCTSTR s2 );

BOOL podmiot gospod&arczy ! = ( LPCTSTR s1, Stała CStringamp; s2 );

BOOL podmiot gospodarczy lt;( Stała CString & s1, Stała CString & s2 );

BOOL podmiot gospodarczy lt;( Stała CString & s1, LPCTSTR s2 );

BOOL podmiot gospodarczy lt;( LPCTSTR s1, Stała CString & s2 );

BOOL podmiot gospodarczy gt;( Stała CString & s1, Stała CString & s2 );

BOOL podmiot gospodarczy gt;( Stała CString & s1, LPCTSTR s2 );

BOOL podmiot gospodarczy gt;( LPCTSTR s1, Stała CString & s2 );

BOOLpodmiot gospodarczylt; = (StałaCString &Stałas1,CString &s2);

BOOL podmiot gospodarczy lt; = ( Stała CString & s1, LPCTSTR s2 );

BOOL podmiot gospodarczy lt; = ( LPCTSTR s1, Stała CString & s2 );

BOOLpodmiot gospodarczygt; = (StałaCString &Stałas1,CString &s2);

BOOL podmiot gospodarczy gt; = ( Stała CString & s1, LPCTSTR s2 );

BOOL podmiot gospodarczy gt; = ( LPCTSTR s1, Stała CString & s2 );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeżeli ciągi spełnienia warunku porównania; inny sposób 0.

Parametry

s1, s2

CString obiekty do porównywania.

Uwagi

Te operatory porównania porównuje dwa ciągi. Podmioty gospodarcze są wygodne substytut liter porównanie funkcji składowej.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie Operatorów porównania CString.

/ / przykład operatory porównania CString
CString s1 ("abc");
CString s2 ("abd");
ASSERT (s1 lt, s2); / / Operatora jest przeciążony dla obu.
ASSERT ("ABC" < s1); / / CString i char
ASSERT (s2 > "abe")

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index