CString::SpanIncluding

CString SpanIncluding ( LPCTSTR lpszCharSet ) Stała;
rzut ( CMemoryException );

Wartość zwracany

Podciąg, który zawiera znaków w ciągu, które znajdują się w lpszCharSet, począwszy od pierwszego znaku w ciągu i kończącym się kiedy znak znajduje się w ciąg, który nie jest w lpszCharSet. SpanIncluding zwraca podciąg puste, jeśli pierwszy znak w ciągu jest nie w określonym zestawie.

Parametry

lpszCharSet

Ciąg interpretowane jako zestaw znaków.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek wyodrębniania znaków z ciągu, począwszy od pierwszego znaku, które znajdują się w zestawie znaków określonych przez lpszCharSet. W przypadku pierwszego znaku ciągu nie zestawu znaków, następnie SpanIncluding zwraca pusty ciąg. W przeciwnym wypadku zwraca ciąg znaków kolejne które w zestawie.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::SpanIncluding.

 / / przykład CString::SpanIncluding
CString str ("Kapusta");
CString res = str.SpanIncluding ("abc");
ASSERT (res == "cabba");
Res = str.SpanIncluding ("xyz");
ASSERT (OŹE.Funkcja IsEmpty ())

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::SpanExcluding

Index