CString::SpanExcluding

CString SpanExcluding ( LPCTSTR lpszCharSet ) Stała;
rzut ( CMemoryException );

Wartość zwracany

Podciąg, który zawiera znaków w ciągu, które nie znajdują się w lpszCharSet, począwszy od pierwszego znaku w ciągu, a kończąc pierwszy znak w ciągu, który jest także w lpszCharSet (to jest uruchamianie z pierwszego znaku w ciągu i maksymalnie, ale z wyłączeniem pierwszego znaku w ciągu, który znajduje się lpszCharSet). Zwraca cały ciąg nie znaku w lpszCharSet znajduje się w ciągu.

Parametry

lpszCharSet

Ciąg interpretowane jako zestaw znaków.

Uwagi

Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie ciągu znaków dla pierwszego wystąpienia dowolnego znaku określonego zestawu lpszCharSet. SpanExcluding ekstrakty i zwraca wszystkie znaki poprzedzającym pierwsze wystąpienie znaku z lpszCharSet (innymi słowy, znaków z lpszCharSet i wszystkie znaki po w ciągu, są nie zwrócił). Jeśli nie znaków z lpszCharSet znajduje się w ciągu, następnie SpanExcluding zwraca cały ciąg.

Przykład

Następująca funkcja zwraca pierwszą porcję src param.

/ / Fragme&nty są rozdzielane średnikiem (;),
//nbsp; przecinek (,), kropka (.), myślnik (-),
/ / lub dwukropek (:).

CString GetFirstPart (CString src)
{
    Zwraca src.SpanExcluding (";.-:");
}

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::SpanIncluding

Index