CString::SetSysString

BSTR SetSysString ( BSTR * pbstr ) stała;

Wartość zwracany

Nowy ciąg.

Parametry

pbstr

Wskaźnik ciąg znaków.

Uwagi

Reallocates BSTR wskazywanego przez pbstr i kopiuje zawartość obiektu CString do niego, włączając znak NULL . Zmienić wartość BSTR wywoływanym przez skojarzenie pbstr . Funkcja generuje CMemoryException , jeśli istnieje niewystarczająca ilość pamięci.

Ta funkcja jest zwykle używane do zmiany wartości ciągów przekazywany przez odwołanie do automatyzacji OLE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat OLE ponowny przydział funkcji w systemie Windows, zobacz :: SysReallocStringLen i :: SysFreeString w Referenc Win32 SDK OLE programisty.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index