CString::SetAt

nieważne SetAt ( int nIndex, TCHAR ch );

Parametry

nIndex

Indeksu znaku w obiekcie CString . Parametr nIndex musi być większa niż lub równa 0 i mniejsza niż wartość zwracany przez GetLength. Wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation przeprowadzi granice nIndex; wersji nie będzie.

ch

Typografia, aby wstawić.

Uwagi

Obiekt CString można traktować jako tablica znaków. Funkcja Państwa SetAt zastępuje pojedynczy znak określony przez numer indeksu. SetAt nie spowoduje powiększenie ciąg, jeżeli indeks przekracza granice istniejący ciąg.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::GetAt, [CString::operator]

Index