CString::Right

CString Prawo ( int nCount ) Stała;
rzut ( CMemoryException );

Wartość zwracany

Obiekt CString , który zawiera kopię znaków z podanego zakresu. Należy zauważyć, że zwracany obiekt CString może być puste.

Parametry

nCount

Liczba znaków w celu wyodrębnienia z tego obiektu CString.

Uwagi

Wyciągi z ostatniego (oznacza to, że po prawej stronie) nCount znaków z tego obiektu CString i zwraca kopię wyodrębnionych podciągu. Jeśli nCount przekracza długość ciągu, a następnie ekstrahuje się cały ciąg. Prawo jest podobne do podstawowych funkcji $ RIGHT (z wyjątkiem, że indeksy są od zera).

Dla zestawów znaków wielobajtowych (MBCS) nCount odnosi się do każdego znaku 8-bitowe; oznacza to, że ołowiu i szlak bajtu w jednym wielobajtowe znaków są liczone jako dwa znaki.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::Right.

/ / przykład CString::Right
CString s (_T("abcdef"));
ASSERT (s.Right(2) == _T("ef"))

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::Mid, CString::Left

Index