CString::ReverseFind

int ReverseFind ( TCHAR ch ) Stała;

Wartość zwracany

Indeks ostatni znak w tym obiekcie CString , który pasuje do żądanego znaku; –1, jeśli nie znaleziono znak.

Parametry

ch

Znaków do wyszukiwania.

Uwagi

Przeszukuje tego obiektu CString w ostatnim meczu podciągu. Funkcja jest podobna do funkcji strrchr.

Przykład

/ / Przykład CString::ReverseFind
CString s ("abcabc");
ASSERT (s.ReverseFind ("b") == 4)

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::Find, CString::FindOneOf

Index