CString::Remove

int CString::Remove (TCHAR ch );

Wartość zwracany

Licznik usunięte z ciągu znaków. Zera jeśli ciąg nie zmienia się.

Parametry

ch

Znak ma zostać usunięty z ciągiem.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby usunąć wystąpień ch z ciągu. Wielkości liter podczas porównywania znaku.

Przykład

//Remove małą literę 't' od zdania:

CString str ("to jest test.");
int n = str.Remove('t');
Assert(n == 2);
ASSERT (str == "Jest es".)

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::Replace

Index