CString::ReleaseBuffer

nieważneReleaseBuffer (nNewLength=int-1);

Parametry

nNewLength

Nowe długooć ciągu literami, nie licząc zerowy terminatora. Jeśli ciąg zakończony znakiem null, wartość domyślna-1 ustawia rozmiar CString Bieżąca długość ciągu.

Uwagi

Użyj ReleaseBuffer aby końcowego wykorzystania buforu przydzielanego przez GetBuffer. Jeśli wiesz, że ciąg w buforze jest zakończony znakiem null, można pominąć nNewLength argument. Jeśli nie ciągu jest zakończony znakiem null, należy użyć nNewLength , aby określić jej długości. Adres zwrócony przez GetBuffer jest nieprawidłowy po wywołaniu ReleaseBuffer lub jakiejkolwiek innej operacji CString.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::ReleaseBuffer.

/ / przykład CString::ReleaseBuffer
CString s;
s = "abc";
LPTSTR p = s.GetBuffer (1024);
strcpy (p, "abc");   / / bezpośrednio wykorzystywać buforu
ASSERT (s.GetLength() == 3); / / Ciąg długość = 3
s.ReleaseBuffer (); nbsp; / / &Nadwyżki pamięci wydany, p teraz jest nieprawidłowy.
ASSERT (s.GetLength() == 3); / / Długość nadal 3

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::GetBuffer

Index