CString::operator LPCTSTR

podmiot gospodarczy LPCTSTR ( ) const;

Wartość zwracany

Wskaźnik znaków danych string.

Uwagi

Ten operator użyteczne odlewania zapewnia efektywną metodę dostępu zakończony znakiem null ciąg c zawarte w obiekcie CString . Żadne znaki są kopiowane; zwracany jest tylko wskaźnik. Uważaj, z tym operatorem. Jeśli zmienisz obiektu CString po uzyskaniu wskaźnik znaków, może spowodować ponowne przydzielenie pamięci, że unieważnia wskaźnik.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index