[CString::operator]

TCHAR podmiot gospodarczy []( int nIndex ) Stała;

Parametry

nIndex

Indeksu znaku w ciągu.

Uwagi

Obiekt CString można traktować jako tablica znaków. Operatora przeciążonego indeks dolny ([]) zwraca pojedynczy znak określony przez indeksu w nIndex. Ten operator jest wygodne substytut funkcję Państwa GetAt.

Waż&nenbsp;  Można użyć operatora indeks dolny ([]), aby uzyskać wartość znaku w CString, ale nie można użyć, aby zmienić wartość znaku w CString.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie [CString::operator].

/ / przykład [CString::operator]
CString s ("abc");
ASSERT (s [1] == "b")

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::GetAt, CString::SetAt

Index