CString::operator =

Stała CStringamp; podmiot gospodarczy = ( Stała CString & stringSrc );
rzut ( CMemoryException );

Stała CStringamp; podmiot gospodarczy =( TCH&AR ch );
rzut ( CMemoryException );

St&ała CStringamp; podmiot gospodarczy = ( Stała niepodpisane char * psz );
rzut ( CMemoryException );

St&ała CStringamp; podmiot gospodarczy = ( LPCWSTR lpsz );
rzut ( CMemoryException );

St&ała CStringamp; podmiot gospodarczy =( LPCSTR lpsz );
rzut ( CMemoryException );

Uwagi

Operator przypisania (=) CString reinitializes istniejącego obiektu CString z nowymi danymi. Jeśli ciąg docelowego (tzn. po lewej stronie) jest już wystarczająco duże, aby zapisać nowe dane, odbywa się nie nowe alokacji pamięci. Należy pamiętać, że moduły pamięci wyjątków może wystąpić, gdy należy użyć operatora przypisania, ponieważ nowy magazyn jest często wydzielona do przechowywania wynikowy obiekt CString.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::operator =.

/ / przykład CStri&ng::operator =
CString s1, s2, nbsp;       / / Puste obiekty CString

S1 = "cat";            / / s1 = "cat"
S2 = s1;               / / s1 i s2 każdego = "cat"
S1 = "" + s1;      / / Lub wyrażenia
S1 = "x";              / / Lub tylko pojedyncze znaki

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::CString

Index