CString::operator +=

Stała CStringamp; podmiot gospodarczy += ( Stała CString & ciąg );
rzut ( CMemoryException );

Stała CStringamp; podmiot gospodarczy +=( TCH&AR ch );
rzut ( CMemoryException );

St&ała CStringamp; podmiot gospodarczy += ( LPCTSTR lpsz );
rzut (
CMemoryException );

Parametry

ciąg

CString do złączania temu ciągowi znaków.

ch

Znak do złączania temu ciągowi znaków.

lpsz

Wskaźnik konkatenacji z ten ciąg ciąg zakończony znakiem null.

Uwagi

Operatora konkatenacji += łączy znaki końca ten ciąg. Operator akceptuje innego obiektu CString , wskaźnik znaków lub pojedynczy znak. Powinieneś być świadomy, że pamięć wyjątki przy każdym użyciu tego operatora konkatenacji, ponieważ nowy magazyn może być przeznaczone na znaki dodane do tego obiektu CString.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::operator +=.

/ / przykład CString::operator +=
CString s ("abc");
ASSERT ((+= s "def") == "abcdef")

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::operator +

Index