CString::OemToAnsi

nieważne Konwersja OemToAnsi ( );

Uwagi

Konwertuje wszystkie znaki w tym obiekcie CString od znaków OEM ustawić zestawu znaków ANSI. Zobacz wykresów kody znaków ANSI w Skorowidzu języka C++.

Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli zdefiniowano _UNICODE.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::AnsiToOem

Index