CString::Mid

CString Mid ( int nFirst ) Stała;
rzut ( CMemoryException );

CString Mid ( int nFirst, int nCount ) Stała;
rzut ( CMemoryException );

Wartość zwracany

Obiekt CString , który zawiera kopię znaków z podanego zakresu. Należy zauważyć, że zwracany obiekt CString może być puste.

Parametry

nFirst

Indeksu pierwszego znaku w tym obiekcie CString , które mają być zawarte w wyodrębnionych podciągu.

nCount

Liczba znaków w celu wyodrębnienia z tego obiektu CString . Jeżeli nie podano tego parametru, pozostała część ciągu jest ekstrahowana.

Uwagi

Zwraca podciąg znaków nCount długość od tego obiektu CString , zaczynając od pozycji nFirst (od zera). Funkcja zwraca kopię wyodrębnionych podciągu. Połowy jest podobna do funkcji $ podstawowe MID (z wyjątkiem, że indeksy są od zera).

Dla zestawów znaków wielobajtowych (MBCS) nCount odnosi się do każdego znaku 8-bitowe; oznacza to, że ołowiu i szlak bajtu w jednym wielobajtowe znaków są liczone jako dwa znaki.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::Mid.

/ / przykład CString::Mid
CString s (_T("abcdef"));
ASSERT (s.Mid (2, 3) == _T("cde"))

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::Left, CString::Right

Index