CString::MakeUpper

nieważne MakeUpper ( );

Uwagi

Konwertuje ten obiekt CString ciąg Wielkie.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::MakeUpper.

/ / przykład CString::MakeUpper
CString s ("abc");
s.MakeUpper();
ASSERT (s == "ABC")

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::MakeLower

Index