CString::MakeReverse

nieważne MakeReverse ( );

Uwagi

Odwrócenie kolejności znaków w tym obiekcie CString.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::MakeReverse.

/ / przykład CString::MakeReverse
CString s ("abc");
s.MakeReverse();
ASSERT (s == "AKK")

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index