CString::MakeLower

nieważne MakeLower ( );

Uwagi

Konwertuje ten obiekt CString ciąg małe.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::MakeLower.

/ / przykład CString::MakeLower
CString s ("ABC");
s.MakeLower();
ASSERT (s == "abc")

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::MakeUpper

Index