CString::LockBuffer

LPTSTR LockBuffer);

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CString lub wartość NULL-zakończony ciąg.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby zablokować ciąg w buforze.

Przez wywoła&nie LockBuffer, możesz utworzyć kopię ciągu, a następnie ustaw licznika odwołań równą -1. Ustawienie licznika odwołań równą -1 w buforze ciągu jest uznany za "zablokowane" state.nbsp; W stanie blokady, ciąg jest chroniony na dwa sposoby:

Blokowanie ciąg w buforze, można zapewnić, że posiadają wyłączne ciąg na buforze pozostaną nienaruszone.

Po zakończeniu z LockBuffer, wywołanie UnlockBuffer do resetowania licznika odwołań do 1.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zliczanie referencji zobacz następujące artykuły:

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::UnlockBuffer, CString::GetBuffer, CString::ReleaseBuffer

Index