CString::LoadString

BOOL LoadString ( UINT nID );
rzut ( CMemoryException );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zasób została załadowana; inny sposób 0.

Parametry

nID

Identyfikator zasobu ciągu systemu Windows.

Uwagi

Odczytuje Windows zasobu ciągu, identyfikowane przez nID, do istniejącego obiektu CString.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::LoadString.

/ / przykład CString::LoadString
# define IDS_FILE&NOTFOUND 1
CString s;
Jeżeli (! s.LoadString (IDS_FILENOTFOUND))
{
 nbsp;  AfxMessageBox ("błąd podczas ładowania ciąg: IDS_FILENOTFOUND");
    ...
}

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index