CString::IsEmpty

BOOL IsEmpty ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt CString ma długość 0; inny sposób 0.

Uwagi

Testy CString obiektu dla pustych warunku.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::IsEmpty.

/ / przykład CString::IsEmpty
CString s;
ASSERT (s.IsEmpty())

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::GetLength

Index