CString::GetLength

int GetLength ( ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba bajtów w ciągu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać liczbę bajtów w tym obiekcie CString . Licznik nie zawiera wartości null terminatora.

Dla zestawów znaków wielobajtowych (MBCS) GetLength zlicza każdy znak 8-bitowy; oznacza to, że ołowiu i szlak bajtu w jednym wielobajtowe znaków są liczone jako dwa bajty.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::GetLength.

/ / przykład CString::GetLength
CString s ("abcdef");
ASSERT (s.GetLength() == 6)

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::IsEmpty

Index