CString::GetAt

TCHAR GetAt ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

TCHAR zawierające znak w określonym położeniu w ciągu.

Parametry

nIndex

Indeksu znaku w obiekcie CString . Parametr nIndex musi być większa niż lub równa 0 i mniejsza niż wartość zwracany przez GetLength. Wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation sprawdza poprawność granice nIndex; wersji nie.

Uwagi

Obiekt CString można traktować jako tablica znaków. Funkcja Państwa GetAt Zwraca pojedynczy znak określony przez numer indeksu. Operatora przeciążonego indeks dolny ([]) jest wygodne alias dla GetAt.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::GetAt.

/ / przykład CString::GetAt
CString s ("abcdef");
ASSERT (s.GetAt(2) == "c")

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::GetAt, CString::GetLength, [CString::operator]

Index