CString::FreeExtra

nieważne FreeExtra ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek swobody wszelkich dodatkowych pamięci uprzednio przydzielonych przez ciąg, ale nie są już potrzebne. To powinno zmniejszyć wykorzystanie pamięci zużywanej przez obiekt ciąg. Funkcja reallocates buforu na dokładną długość zwrócony przez GetLength.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index