CString::FormatMessage

void FormatMessage (LPCTSTR lpszFormat,...);

void FormatMessage (UINT nFormatID,...);

Parametry

lpszFormat

Wskazuje ciąg formatu kontroli. Będzie on skanowany w poszukiwaniu wstawia i odpowiednio sformatowane. Ciąg formatu, który jest podobny do wykonywania funkcji printf-styl ciągi formatów, z wyjątkiem pozwala parametrów ma zostać wstawiony w dowolnej kolejności.

nFormatID

Identyfikator zasobu ciąg, który zawiera tekst niesformatowany komunikat.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do sformatowania ciągu wiadomości. Funkcja wymaga zdefiniowania wiadomości jako danych wejściowych. Definicja wiadomości jest ustalana przez lpszFormat lub z zasobu ciągu określonego przez nFormatID. Funkcja kopiuje tekst sformatowany komunikat CString, przetwarzanie wszelkich Wstaw osadzone sekwencji, jeśli wymagane.

Każdy Wstaw musi mieć odpowiedni parametr po parametr lpszFormat lub nFormatID . W tekście wiadomości kilku sekwencji unikowych są obsługiwane dla dynamicznie formatowanie wiadomości. Opis tych sekwencje escape i ich znaczeń, zobacz Windows :: FormatMessage funkcji Win32 SDK Programmer's Reference.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  :: FormatMessage, CString::LoadString, CString::Format

Index