CString::Format

nieważneFormat (lpszFormatLPCTSTR...);

void Format (UINT nFormatID,...);

Parametry

lpszFormat

Ciąg formatu kontroli.

nFormatID

Identyfikator zasobu ciąg, który zawiera ciąg formatu kontroli.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek zapisu sformatowanych danych CString w ten sam sposób że sprintf formatuje dane jako tablica znaków C-stylu. Ta funkcja formatów i przechowuje szereg znaków i wartości w CString. Każdy opcjonalny argument (jeśli istnieje) jest konwertowana i wyjściowe zgodnie z odpowiednią specyfikacją formatu lpszFormat lub z zasobu ciągu określonego przez nFormatID.

Połączenie nie powiedzie się, jeśli sam obiekt ciąg jest oferowane jako parametr do formatu. Na przykład poniższy kod:

CString str = "&Niektórych danych";
str.Formatu ("% s % d", str, 123); nbsp;  / / Uwaga: str jest również używany na liście parametrów

będzie prowadzić do nieprzewidywalnych skutków.

Jeśli jako argument opcjonalny ciąg znaków, musi oddać go jawnie jako LPCTSTR. Format ma tego samego formularzy i funkcji jako argumentu format dla funkcji printf . (Opis formatu i argumentów, zobacz printf Run-Time Library Reference.) Znak null jest dołączany do końca znaki pisane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sprintf Run-Time Library Reference.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::GetBuffer, CString::FormatV

Index