CString::FindOneOf

int FindOneOf ( LPCTSTR lpszCharSet ) Stała;

Wartość zwracany

Indeksu pierwszego znaku w tym ciągu, który jest także w lpszCharSet; –1, jeśli nie pasują.

Parametry

lpszCharSet

Ciąg znaków zawierający znaki do dopasowania.

Uwagi

Wyszukuje ciąg ten pierwszego znaku, która dopasowuje dowolny znak zawarte w lpszCharSet.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::FindOneOf.

/ / przykład CString::FindOneOf
CString s ("abcdef");
ASSERT (s.FindOneOf ("xd") == 3); / / miał "jest pierwszy mecz

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::Find

Index