CString::Find

int Znaleźć ( TCHAR ch ) Stała;

int Find ( LPCTSTR lpszSub ) Stała;

int Znajdź (TCHAR ch, int nStart ) stała;

int Znajdź (LPCTSTR pstr, int nStart ) stała;

Wartość zwracany

Indeksu pierwszego znaku w tym obiekcie CString , który pasuje do żądanego podciąg lub znaków; -1, jeśli nie zostanie znaleziony podciąg lub znak.

Parametry

ch

Pojedynczy znak do wyszukiwania.

lpszSub

Podciąg znaków do wyszukiwania.

nStart

Indeks znaku w ciągu rozpocząć wyszukiwanie z lub 0, aby rozpocząć od początku. Znak na nStart jest wyłączone z wyszukiwania, jeśli nStart nie jest równy 0.

pstr

Wskaźnik ciąg do wyszukania.

Uwagi

Wyszukuje ciąg ten pierwszy mecz podciągu. Funkcja jest przeciążony zaakceptować pojedyncze znaki (podobny do wykonywania funkcji strchr) i ciągi (podobny do strstr).

Przykład

/ / Pierwszy przykład wykazujące / / CString::Find (TCHAR ch)
CString s ("abcdef");
ASSERT (s.Find (c) == 2);
ASSERT (s.Find ("de") == 3);

/ / Drugi, wskazującą na przykład / / CString::Find (TCHAR ch, int nStart)
CString str ("gwiazdy są wyrównane");
int n = str.Znajdź ('e', 5);
Assert(n == 12)

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::ReverseFind, CString::FindOneOf

Index