CString::Empty

nieważne Empty( );

Uwagi

Czyni to CString obiektu pusty ciąg i zwalnia pamięć odpowiednio.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ciągów: oczyszczanie wyjątek CString n Visual C++ Programmer's Guide

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::Empty.

/ / przykład CString::Empty
CString s ("abc");
s.Empty();
ASSERT (s.GetLength () == 0)

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::IsEmpty

Index