CString::CompareNoCase

int CompareNoCase (LPCTSTR lpsz ) stała;

Wartość zwracany

Zera jeśli ciągi są identyczne (Sprawa pominięciu), lt; 0, jeśli ten obiekt CString jest mniejsze niż lpsz (Sprawa pominięciu), lub > 0, jeśli ten obiekt CString jest większa niż lpsz (ignorując sprawy).

Uwagi

Porównuje ten obiekt CString z innego ciągu przy użyciu funkcji rodzajowa tekst _tcsicmp. Funkcja rodzajowa tekst _tcsicmp, który jest zdefiniowany w TCHAR.H, mapy albo _stricmp, _wcsicmp, _mbsicmp w zależności od zestawu znaków, który definiuje się w kompilacji czasu. Każda z tych funkcji wykonuje nierozróżniania porównania ciągów i nie wpływa na ustawienia regionalne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz _stricmp, _wcsicmp, _mbsicmp Run-Time Library Reference.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::CompareNoCase.

/ / przykład CString::CompareNoCase
CString s1 ("abc");
CString s2 ("ABD");
ASSERT (s1.CompareNoCase (s2) == -1); / / Porównać z CString.
ASSERT (s1.Porównaj ("ABE") == -1); / / Porównać z ciągiem LPTSTR

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CString::Compare, CString::Collate, CString::Collate&NoCase

Index