CString::Compare

int Porównania ( LPCTSTR lpsz ) Stała;

Wartość zwracany

Zera jeśli ciągi są takie same, lt; 0, jeśli ten obiekt CString jest mniejsza niż lpszlub > 0, jeśli ten obiekt CString jest większa niż lpsz.

Parametry

lpsz

Inne ciąg używany do porównania.

Uwagi

Porównuje ten obiekt CString z innego ciągu przy użyciu funkcji rodzajowa tekst _tcscmp. Funkcja rodzajowa tekst _tcscmp, który jest zdefiniowany w TCHAR.H, mapy do strcmp, wcscmplub _mbscmp w zależności od zestawu znaków, który definiuje się w kompilacji czasu. Każda z tych funkcji wykonuje liter porównania ciągów i nie wpływa na ustawienia regionalne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz strcmp, wcscmp, _mbscmp Run-Time Library Reference.

Przykład

Poniższy przykład demonstruje użycie CString::Compare.

/ / przykład CString::Compare
CString s1 ("abc");
CString s2 ("abd");
ASSERT (s1.Porównaj (s2) == -1); / / Porównania z innym CString.
ASSERT (s1.Porównaj ("abe") == -1); / / Porównać z ciągiem LPTSTR

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CString::Compare&NoCase, CString::Collate, CString::CollateNoCase

Index