CString::Collate

int Sortuj ( LPCTSTR lpsz ) Stała;

Wartość zwracany

Zera jeśli ciągi są takie same, lt, 0, jeśli ten obiekt CString jest mniejsza niż lpsz, lub > 0, jeśli ten obiekt CString jest większa niż lpsz.

Parametry

lpsz

Inne ciąg używany do porównania.

Uwagi

Porównuje ten obiekt CString z innego ciągu przy użyciu funkcji rodzajowa tekst _tcscoll. Funkcja rodzajowa tekst _tcscoll, który jest zdefiniowany w TCHAR.H, mapy do strcoll, wcscolllub _mbscoll w zależności od zestawu znaków, który definiuje się w kompilacji czasu. Każda z tych funkcji wykonuje liter porównania ciągów zgodnie ze strony kodowej aktualnie w użyciu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz strcat, wcscat, _mbscat Run-Time Library Reference.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CString::Compare, CString::Compare&NoCase

Index