CString::AnsiToOem

nieważne AnsiToOem ( );

Uwagi

Konwertuje wszystkie znaki w tym obiekcie CString z znak ANSI zestaw do zestawu znaków OEM. Zobacz wykresów kody znaków ANSI w Skorowidzu języka C++.

Funkcja nie jest dostępna, jeśli zdefiniowano _UNICODE.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::OemToAnsi

Index