CString::AllocSysString

BSTR AllocSysString ( ) const;
rzut ( CMemoryException );

Wartość zwracany

Punkty na nowo przydzielonego ciąg.

Uwagi

Przydziela nowy ciąg OLE Automation–compatible typu BSTR i kopiuje zawartość obiektu CString do niego, włączając kończącego znaku null. CMemoryException jest generowany, jeśli istnieje niewystarczająca ilość pamięci. Ta funkcja jest zwykle używane do zwracania ciągi dla automatyzacji OLE.

Użycie :: SysFreeString w rzadkich przypadkach, które trzeba cofnąć zwrócony ciąg.

Uwaganbsp;  Należy połączyć z MFCO42D.Biblioteka DLL uzyskanie tej funkcji, jeśli są przy użyciu MFC biblioteki współużytkowanej i budowania w trybie debugowania. Można spowodować, że łączące uzyskanie MFCO42D.Biblioteka DLL automatycznie poprzez włączenie <afxdisp.h> z STDAFX.H pliku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat OLE przydział funkcji w systemie Windows, zobacz :: SysAllocString i :: SysFreeString w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  :: SysAllocString, :: SysFreeString, CMemoryException

Index