Członkowie klasy CStdioFile

Członkowie danych

m_pStream Zawiera wskaźnik do otwartego pliku.

Budowa

CStdioFile Obiekt CStdioFile ze wskaźnika pliku lub ścieżkę.

Tekst odczytu/zapisu

ReadString Odczytuje pojedynczy wiersz tekstu.
WriteString Zapisuje pojedynczy wiersz tekstu.

Omówie&nie CStdioFile |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index