CStdioFile::WriteString

wirtualne nieważne WriteString ( LPCTSTR lpsz );
rzut ( CFileException );

Parametry

lpsz

Określa wskaźnik do buforu zawierające ciąg zakończony wartością zerową tekstu.

Uwagi

Zapisuje dane z buforów do pliku skojarzone z obiektem CStdioFile . Kończącego znaku null ('\0') nie jest zapisywany w pliku. Dowolny znak nowego wiersza w lpsz jest zapisywana w pliku jako parę return–linefeed przewozu.

WriteString zgłasza wyjątek w odpowiedzi na kilka warunków, w tym stan dysku pełna.

Jest to funkcja zorientowane na tekst zapisu dostępne do CStdioFile i jego descendents oraz CArchive. CFile::Write jest również dostępna, ale raczej niż kończącym się znakiem null, zapisuje żądana liczba bajtów w pliku.

Przykład

/ / przykład CStdioFile::WriteString
extern CStdioFile f;
char [] buforze = "test ciąg";

f.WriteString (buforze)

Omówie&nie CStdioFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::ReadString, CFile::Write

Index