CStdioFile::m_pStream

Uwagi

Członek danych m_pStream jest wskaźnik do otwartego pliku, jako zwrócone przez c run-time, funkcja fopen. To jest NULL , jeśli plik nie został otwarty lub został zamknięty.

Omówie&nie CStdioFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index